Priser dekktjenester

Priser tjenester inne dekk pr 15.11.2015

Omlegging av på felg personbilpr hjul kr           60,00 
Hjulskift personbilpr hjul kr           80,00 
Balansering hjulpr hjul kr           60,00 
Omlegging av på felg lastpr hjul kr         180,00 
Hjulskift Lastpr hjul kr         150,00 
Omlegging Traktorpr hjul kr         250,00 
Hjulskift Traktorpr hjul kr         180,00 
Arbeid timebasispr time kr         450,00 
Lapping permanent personbilpr dekk kr         320,00

 

 

Mva tilkommer alle priser