Utleige

Vi kan tilby ulteige av følgende.

  • Hoppetusse 90kg
  • Bilhenger
  • Utleigebil - liten